Cel

Stale rosnąca rola kompresjoterapii (czyli terapii z wykorzystaniem stopniowanego ucisku) we współczesnej limfologii, flebologii i fizjoterapii wymaga od praktyków tej formy terapii – fizjoterapeutów, pielęgniarek, a także lekarzy – posługiwania się najbardziej aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu stosowania różnych form i metod ucisku w leczeniu np. obrzęków limfatycznych i mieszanych, przewlekłej niewydolności żylnej, blizn pooperacyjnych i przerostowych, blizn pooparzeniowych jak również w innych przypadkach.

Współczesna terapia uciskowa (kompresjoterapia) opiera się głęboko na poznaniu i zrozumieniu procesów biofizycznych i biochemicznych zachodzących w skali mikro (na poziomie tkankowym a nawet komórkowym) i w skali makro organizmu (np. na poziomie układu krążenia czy na poziomie poszczególnych narządów czy organów). Jednak szczególnie istotne jest nabycie umiejętności właściwego, kontrolowanego, skutecznego dawkowania ucisku w zależności od zdiagnozowanego problemu patofizjologicznego objawiającego się np. powstaniem zastoju płynu tkankowego i jego ekspansją.

pose_mobiderm_jambe_05

Opierając się na bogatej wiedzy i doświadczeniu zespołu specjalistów z Centrum Kompresjoterapii we współpracy z największymi, światowymi ekspertami w dziedzinie limfologii, chirurgii naczyniowej, biofizyki i fizjoterapii pragniemy umożliwić wszystkim zainteresowanym przedstawicielom świata medycyny, poznanie w ramach zajęć Akademii Kompresjoterapii tej niezwykle interesującej, skutecznej i dynamicznie rozwijającej się dziedziny terapeutycznej jaką jest kompresjoterapia czyli leczenie z wykorzystaniem stopniowanego ucisku.

Czym się zajmujemy

W ramach Akademii Kompresjoterapii prowadzone będą cyklicznie zajęcia dydaktyczne w formule kursów i szkoleń m.in. z zakresu praktycznego stosowania terapii z wykorzystaniem kontrolowanego ucisku w różnorodnych jednostkach chorobowych. Ofertą edukacyjną Akademii Kompresjoterapii zainteresowani będą z pewnością np. terapeuci chcący pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kompleksowej fizjoterapii pacjentów z obrzękami limfatycznymi oraz np. personel pielęgniarski i lekarze zajmujący się leczeniem zaawansowanej postaci przewlekłej niewydolności żylnej z użyciem kompresjoterapii.

Pragniemy kształcić lekarzy, terapeutów i chorych proponując np.:

  • Szkolenia/instruktaże dla chorych dotyczące metody leczenia, jej zastosowania w warunkach domowych oraz oczekiwanych wyników
  • Kursy instruktarzowe dla lekarzy i terapeutów obejmujące m.in.: metody diagnostyczne, leczenie zachowawcze (w tym terapie uciskową), operacje chirurgiczne oraz metody oceny efektów leczenia

Zajęcia Akademii Kompresjoterapii prowadzone są w ramach wielodniowych kursów lub wielogodzinnych szkoleń specjalistycznych, które obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w wymiarze czasowym dostosowanym do potrzeb słuchaczy i jednocześnie wysokich światowych standardów jakościowych w dziedzinie kształcenia specjalistycznego. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o własne zaplecze dydaktyczne i terapeutyczno-sprzętowe. W przypadku prowadzenia zajęć w językach obcych zapewniamy profesjonalne tłumaczenie branżowe. Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest międzynarodowy certyfikat Akademii Kompresjoterapii Thuasne poprzedzony złożeniem egzaminu końcowego.

Kadra szkoleniowa

x
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompresjoterapii, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".