Miło nam poinformować Państwa o przyznaniu prestiżowej, pierwszej nagrody dla Pani Marzanny Zaleskiej za pracę naukową „A Novel Clinical Test for Setting Intermittent Pneumatic Compression Parameters Based on Edema Fluid Hydromechanics in the Lymphedemastous Calf” ( „Nowatorski test kliniczny dla ustalenia parametrów przerywanej pneumatycznej kompresji oparty na hydromechanice płynu obrzękowego w łydce objętej obrzękiem limfatycznym”).

Nagroda została przyznana przez komitet naukowy 28go Sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Leczenia Ran (Advanced Wound Care & Wound Healing Society), które odbyło się w dniach 29/04 – 03/05/2015 w San Antonio w USA.
Jest to przełomowa praca zapowiadająca istotne ułatwienie oraz ujednolicenie i doprecyzowanie pracy terapeutycznej z wykorzystaniem urządzeń do IPC (przerywanej kompresji pneumatycznej).

Nasza radość jest tym większa, że drugą nagrodę w trakcie tego samego sympozjum otrzymał Pan Profesor Waldemar L. Olszewski za pracę „Cryptic Bacteria of Lower Limb Deep Tissues as a Possible Cause of Inflammatory and Necrotic Changes in Ischemia, Varices, and Lymphoedema („Zagadkowe bakterie głębokich tkanek kończyn dolnych jako możliwa przyczyna stanów zapalnych i zmian martwiczych w chorobie niedokrwiennej, żylakach i obrzęku limfatycznym”). ”